Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Dopravní soutěž

Jízda na kole řadí naše žáky mezi účastníky silničního provozu a je tedy nezbytné získávat znalosti, dovednosti a návyky bezpečného chování a jednání při chůzi a jízdě na komunikacích. Žáci 4. - 8. třídy si vše vyzkoušeli ve školním kole dopravní soutěže Mladý cyklista. Ti nejšikovnější nás reprezentovali v obvodním kole ve Svinově. Děkujeme!

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Dopravní soutěž

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 21. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email