Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Dopravní hřiště - 4. třída

Ve středu 22.9.2010 navštívila 4.třída dopravním hřiště v O – Přívoze. Žáci se nejprve seznámili s povinnou výbavou cyklisty, se zásadami bezpečné jízdy, se světelnými signály, dopravním značením, a poté si vyzkoušeli své cyklistické dovednosti přímo na „pozemní komunikaci“.

Ten, kdo úspěšně zvládl test i jízdu, získal „Průkaz cyklisty“. Šťastnou cestu…….

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Dopravní hřiště - 4. třída

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 17. 4. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email