Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Dramatická výchova

Dramatická výchova ve své šíři nabízí výchovu zkušeností prožíváním, hrou a tvořivostí. Žákům jsou nabízeny aktivity, které podněcují jejich fantazii, představivost a staví je do situací vyžadující řešení. Modelové řešení jim poskytuje možnost nahlížet na nabídnuté problémy z rozličných stran a hledat další a další možnosti. V dnešní přetechnizované době je jakousi dorovnávací možností znovu nacházet vztahy k ostatním a pracovat na své osobnosti a to především hrou.

Jitka Kvasničková, lektor dramatické výchovy pro ZŠ a SŠ, pedagog ZUŠ

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Dramatická výchova

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email