Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Projektový den Les

V pátek 4. března 2016 na naší škole proběhl projektový den s názvem Les. Žáci byli rozděleni do malých skupinek. Plnili úkoly z českého jazyka, matematiky a přírodopisu. Praktické dovednosti si ověřili v tělocvičně a v družině. Prováděli pokusy a vyhledávali informace na internetu. Za splněné úkoly dostávali body, které pak rozhodly o pořadí. Učitelům pomáhali žáci 9. třídy, kterým bych chtěla poděkovat. Žáci vítězných skupin obdrželi diplom a jedničku z přírodopisu.

Mgr. Ludmila Tížková

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email