Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Pasování na čtenáře

Pasování našich malých prvňáčků na čtenáře knihovny proběhlo dnes 1. 3. v dopoledních hodinách. Po krátkém programu, kde děti zhlédly pěknou zdramatizovanou pohádku "O zatoulané číslici 6", si mohly poslechnout pohádku, kterou jim přečetla místostarostka Zdeňka Klásková. Poté byli prvňáčci pasováni na čtenáře a tím získali pasovací listinu, svou první průkazku do knihovny.

Mgr. Kateřina Tichá

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email