Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Exkurze Praha

V úterý 21. 10. 2014 jsme vyrazili do hlavního města na dějepisnou exkurzi. Exkurze se zúčastnili žáci 7.  a 8. třídy. Měli jsme možnost si projít centrum města, královskou cestou přes Karlův most a Malou Stranu až na Pražský hrad. Mohli jsme vidět místa, kde se odehrávaly naše národní dějiny - Vladislavský sál, katedrálu svatého Víta, baziliku svatého Jiří, Zlatou uličku. Také jsme viděli okno, ze kterého byli vyhozeni královští místodržící a tato událost známá jako defenestrace odstartovala stavovské povstání a třicetiletou válku. Využili jsme i služby pražských přívozů a překonali Vltavu pod vyšehradskou skálu. Navštívili jsme i vyšehradský hřbitov s hroby českých velikánů Karla Čapka, Antonína Dvořáka, Boženy Němcové i jiných.

Mgr. Martin Václavek

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email