Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Projektový den

V úterý, 3. dubna, proběhl na naší škole nový projektový den. Tentokrát se děti proměnily v členy družin a společně s mladšími a staršími kamarády zahájily „Dobrodružné putování českými pověstmi a pohádkami“. Žáci deváté třídy výborně vedli své družiny nejprve říší pohádek. Každá družina se na chvíli ocitla v jedné z nich a po splnění zadaných úkolů odcestovala na předem určené (ale dětem zpočátku neznámé) místo v dějinách naší země. Indicie, které žáci získávali v průběhu své dobrodružné cesty za plnění mnohdy zapeklitých úkolů, prozradily dětem název jejich družiny a také místo v historii, kam spolu se svou družinou odcestovali. Starší seznámili ty mladší s dějem pověsti a začala příprava na závěrečné divadelní představení. Kostýmy, kulisy i dialogy mnohých družin byly velmi zajímavé a originální. Postupně se na dolním respiriu předvedly družiny Praotce Čecha, Silného Bivoje, Libuše a Přemysla, Bojovné Vlasty, Lva Bruncvíkova, Přítele Šemíka, Svatého Václava, Otce vlasti, Mistra Hanuše, Obra Golema, Dalibora z Kozojed a Jana Sladkého Koziny. Věřím, že mnohé úsměvné i dramatické scény zůstanou dětem dlouho v paměti (neboť jsou spojeny s mimořádnými hereckými výkony kamarádů) a že tento den byl jedním z příjemně strávených.

Ještě jednou bych ráda touto cestou poděkovala pedagogům za jejich vstřícnost a žákům deváté třídy za zodpovědný, tolerantní a velmi pěkný přístup k mladším dětem.

Mgr. Kateřina Jetmarová

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Projektový den

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 17. 4. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email