Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Loučení se slabikářem

Pomalu se blíží konec školního roku a z malých, vyjukaných školáků, stojících na samém počátku cesty ke vzdělání se během pár měsíců stali ostřílení prvňáci. Opravdoví žáci, kteří s notnou dávkou samostatnosti dovedou číst, psát a počítat, vyznají se ve své škole, umí se správně chovat a dokáží dodržovat společně vytvořená třídní pravidla.

Svými úspěchy se prvňáčci chtěli pochlubit, a tak pozvali na návštěvu své rodiče a sourozence. Děti zavzpomínaly na své čtenářské začátky, kdy se učily první písmena a říkanky, také recitovaly, četly ze slabikáře, zpívaly, tančily, hovořily anglicky, odpovídaly na otázky, ale hlavně, loučily se se slabikářem, který je po celý rok úspěšně provázel.

Velké poděkování patří nejen dětem za celoroční píli a velké snažení, ale také rodičům, kteří nám připravili příjemné prostředí spojené s rozdáním čtenářských diplomů a perníkových medailí. Úžasným zakončením celé akce pak byl skvělý dort a dětské šampaňské.

Mgr. Vladimíra Franecová - tř. učitelka 1.B

Dne 18. 6. 2013 se uskutečnilo v 1.třídách „Rozloučení se Slabikářem“ Pro nás rodiče, to byl určitě velký zážitek. Mohli jsme nahlédnout, jakým způsobem probíhá výuka našich dětí.

Hodina se mi opravdu moc líbila, na začátku se děti pěkně rozcvičují a tím opakují učivo, což považuji za velmi důležité a prospěšné. Děti byly aktivní a moc se snažily. Poté jsme byli zapojeni do aktivity i my rodiče. Zasoutěžili jsme si ve hře AZ kvíz, kde děti byly jasným vítězem. A zaslouženě. Krásně nám předčítaly otázky a samy na své odpověděly bez velkého rozmýšlení. Četly z tabule, tvořily slova a v hudebních hádankách hledaly texty písní. Počítaly slabiky ve slovech, hledaly „vetřelce“ ve skupině slov, ukázaly nám, že bezpečně vypátrají a označí barevnými vršky od PET lahví hledané slovo.

I když bylo velké horko, tak své „odpolední vyučování“ zvládly na výbornou. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Mgr. Kateřině Jetmarové za velkou trpělivost a vždy usměvavou tvář a paní ředitelce RNDr. Věře Havelkové za vstřícnost, ochotu a obětavou práci pro naše ratolesti.

Markéta Klubalová - maminka

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 18. 3. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email