Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Loučení se Slabikářem

Ve čtvrtek odpoledne 18. 6. 2015 byli žáci 1. tříd i jejich rodiče pozváni, aby se společně rozloučili s prvním rokem ve škole. Toto rozlučkové odpoledne nazvané Loučení se Slabikářem je příležitostí pro rodiče, aby viděli své děti ve školním prostředí, v různých situacích navozených učitelem, aby pozorovali, co všechno za 1. školní rok zvládly a hlavně, aby si toto odpoledne společně užili. Děti s radostí ukázaly nejen své čtenářské dovednosti, ale i další vědomosti, vzájemnou spolupráci ve třídě i odvahu předvést něco sám za sebe a jejich výkony byly odměňovány potleskem jejich nejbližších. Svou chvilku slávy si každé dítě prožilo při udělování diplomů. Radost a úsměvy na tvářích přítomných při závěrečném pohoštění připravených rodiči svědčily o příjemně prožitém společném odpoledni ve škole. Ať se daří prvňáčkům i v dalších letech.

Mgr. Petra Cikrytová

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email