Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Svět techniky

Koncem dubna 27. 4. 2017 si druhá a třetí třída zajela zpříjemnit výuku do Světa techniky. Druháci si rozšířili své vědomosti v programu Kouzlo zrcadlení a třeťáci se stali malými antropology. Děti měly příležitost vyzkoušet si různé pomůcky, pracovat v týmu jako kolegové a samy přicházet na zajímavé poznatky v oblasti matematických nebo přírodních věd. Program byl pro nás přínosný a návštěva rozsáhlých prostor Světa techniky nás velmi bavila.

Mgr. Petra Cikrytová

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 6. 12. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email