Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Otevření nových specializovaných učeben

Máme tři nové specializované učebny!

První je určena pro výuku chemie, fyziky a přírodních věd, druhá, jejíž součástí je také cvičná kuchyňka, pro pracovní vyučování a třetí učebnu výpočetní techniky mohou využívat všichni pedagogové a žáci školy v ostatních předmětech. Všechny tři učebny jsou vybaveny moderní multimediální tabuli. Učebny byly modernizovány během srpna a září. Projekt byl z větší části financován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, 350 000,- Kč přispělo i město Ostrava.

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Specializované učebny

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email