Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Výlet 3. tříd

Ve čtvrtek 2. 6. vyjely třetí ročníky na školní výlet. Navštívili jsme Areál Fojtství a Obecnou školu v Kozlovicích a Hrad Hukvaldy. V Obecné škole nás čekal pan učitel, kterému je již devadesát let. Jeho vyprávění bylo zajímavé, třeťáci ani nedutali. Viděli jsme také obydlí statkáře a šatlavu. V Areálu Fojtství ve Valašském pivovaru nám připravili oběd, který dětem chutnal, všechno snědly. Po obědě jsme se vydali na Hrad Hukvaldy. Počasí se v odpoledních hodinách trošku pokazilo. Nám to náladu nezkazilo, vytáhli jsme připravené pláštěnky. Největším zklamáním bylo, že nám zavřeli z důvodu počasí na hradě stánky s prodejem suvenýru. Výlet jsme si i přesto všichni užili, což dokumentuje několik fotografií.

Ing. Jana Herejková a Mgr. Kateřina Jetmarová

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 18. 3. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email