Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Vánoční turnaj ve volejbalu

Dne 20. 12. 2012 se uskutečnil turnaj ve volejbalu smíšených družstev pro základní školy obvodu Ostrava – Poruba. Hrálo se na Základní škole Valčíka v Ostravě – Porubě, za účasti 8 družstev z různých škol Ostravy-Poruby a okolí. Naše družstvo prokázalo velkou bojovnost. Zaslouženě jsme celý turnaj vyhráli. Pro naši školu to je velký úspěch, neboť jsme proti ostatním školám poměrně malá škola. Družstvo bylo složené převážně z žáků 8. třídy a doplněno o žáky z 9. a 7. třídy. O tento úspěch se zasloužili tito hráči: Tomáš Tůma, Dominik Homola, Tomáš Gebauer, Kateřina Rutová, Anna Výtisková, Alice Sommerová, Markéta Miklíková, Veronika Franecová a Lucie Homolová. Děkujeme za reprezentaci. Blahopřejeme ke skvělému úspěchu.

Turnaje se zúčastnilo ještě jedno naše družstvo, složené z žáků 7. třídy, kteří chodí pravidelně do kroužku volejbalu na naší škole. Byli pro každého důstojným soupeřem a doufáme, že naváží na úspěch našeho 1. družstva v dalších letech. Také jim děkujeme za reprezentaci naší školy.

Učitel Tv Stanislav RUT

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email