Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zápis do 1. třídy

V úterý 26. ledna 2016 se uskutečnil zápis budoucích prvňáčků. Děti poprvé zasedly do lavic s paní učitelkou a předvedly, jak jsou připraveny na 1. třídu. Za odměnu si mohly vybrat ze spousty krásných výrobků, které pro ně připravili starší kamarádi. Všechny byly velice šikovné a odcházely s medailí za splněné úkoly. A my se na ně v září moc těšíme.

Mgr. Blanka Palacká

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 17. 4. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email