Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Máme rádi zvířata

Dne 3. 10. 2014 se na dolním respiriu naší školy uskutečnila výstava domácích mazlíčků s názvem Máme rádi zvířata. Mohli jsme si prohlédnout více než 30 zvířátek, mezi kterými nechyběli ani potkani a hadi. O tom, které zvíře nejvíce zaujalo, rozhodovali žáci svými hlasy. Všem žákům, rodičům i prarodičům děkujeme za pomoc a účast na této výstavě. Poděkování patří také žákům 8. třídy za přípravu a organizaci akce. Doufáme, že se v příštím roce při stejné příležitosti zase setkáme.

Mgr. Ludmila Tížková

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email