Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Den dopravní výchovy

Dne 20. 4. proběhl na naší škole Den dopravní výchovy, kterého se účastnili všichni přítomni žáci 1. - 8. ročníku. Žáci si ověřili znalosti z dopravní výchovy, zdravovědy a od 5. ročníku také jízdy zručnosti na kole. Vyhodnocením testů žáků 1. - 4. ročníku jsme zjistili, jak dopravní výchovu zvládají a připravují se na náročnější zkoušky a soutěž v dopravní výchově ve vyšších ročnících. Od 5. - 8. ročníku se žáci účastnili školního kola dopravní soutěže Mladý cyklista.

Mgr. Ing. Jana Herejková

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 30. 5. 2024

Moodle-Elearning |