Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Ochrana osobních údajů - GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní osobou je Ing. Petr Štětka, Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, tel.č.: +420227 031 495 email: petr.stetka@moore-czech.cz

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf)

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce, žáky a zaměstnance (pdf)

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |