Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Obdrželi jsme finanční prostředky na podporu vybavení digitálními učebními pomůckámi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

V mateřské škole byly pořízeny učební pomůcky využívané pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.Celková výše finančních prostředků pro mateřskou školu činila 48 000 Kč.

V základní škole byl pořízeno softwarové vybavení a robotické a programovatelné učební pomůcky využívané pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků Celková výše finančních prostředků pro základní školu činila 272 000 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |