Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Dějepisné exkurze Praha

Situace v měsíci červnu umožnila žákům 9. tříd navštívit v rámci dějepisné exkurze hlavní město Prahu. Ještě nějaká omezení jsme zaznamenali (roušky ve vlaku, nutnost negativního testu k návštěvě Pražského hradu), ale díky absenci zahraničních turistů jsme zažili téměř liduprázdné hlavní město a rozhodli jsme se této jedinečné situace využít a v dalších dnech jsme uspořádali exkurzi i pro 8. třídu. Žáci navštívili místa, která znají nejen z hodin dějepisu. Navštivili jsme Vyšehradský hřbitov, Petřín, Pražský hrad a centrum města.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |