Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Výsledky soutěží

Matematická olympiáda 71. ročník 2021/22 – okresní kolo

Před nedávnem jsme Vás informovali o probíhajícím školním kole Matematické olympiády. Úspěšní řešitelé školního kola MO v kategorii 5. a 9. ročník, postoupili do kola okresního. V okresním kole matematického boje s nelehkými úlohami se stala úspěšnou řešitelkou Kateřina Endlová (5.B). Zuzana Bajgarová (5.A) společně s dalšími účastníky se shodným počtem bodů obsadila 2-10. místo. Jan Kolomazník (5.B) jako jediný získal plný počet bodů a obsadil vynikající 1. místo.

Interaktivní exkurze jaderné elektrárny Temelín

Zaměstnanci jaderné elektrárny provedli interaktivní formou žáky 9. ročníku výrobou energie v jaderném bloku. Žáci mohli vidět přísně střežená místa, kde probíhá jaderná reakce. Na konci interaktivní exkurze se uskutečnila soutěž o ceny ČEZu. Správně a pohotově odpověděl na všechny otázky Ondra Res, který získal věcnou odměnu.

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Ing. Jana Herejková

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 30. 5. 2024

Moodle-Elearning |