Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Jarní tvoření - výtvarná soutěž

Naše škola vyhlásila i v době koronavirové pandemie výtvarnou online soutěž s názvem „Jarní tvoření“. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků s celkem 31 výtvarnými pracemi. Techniky byly různorodé – od kreseb a ilustrací (tužkou, pastelkami, pastelem nebo fixy), přes malby (vodovými a anilinovými barvami, temperou, či dokonce akrylovými barvami na plátno!), až po nejrůznější 3D objekty (výrobky z papíru a ze dřeva). Jsme rádi, že naši žáci našli i přes nejrůznější omezení v době distančního vzdělávání dostatek chuti a elánu vytvořit něco výtvarně zajímavého a esteticky přínosného! Všem zúčastněným žákům děkujeme a autory nejlepších prací odměníme.

Mgr. Brigita Glasnáková

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |