Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Výuka a soutěže

Pythagoriáda 2021/2022

V listopadu proběhlo školní kolo 44. ročníku soutěže pro žáky 2. stupně ZŠ v matematice. Tři úspěšní žáci šestého ročníku a dva žáci osmého ročníku postoupili do okresního kola soutěže. Žáci šestého ročníku se bohužel z důvodu nepříznivých událostí, které vznikly vlivem epidemiologické situace, okresního kola nemohli zúčastnit. Žáci osmého ročníku se okresního kola zúčastnili zprostředkovaně, formou videokonference, která proběhla přímo na naší škole. Ve velké konkurenci obsadili velmi hezká místa a mohou být na své úspěchy hrdi. Gratulujeme jim k úspěchu.

Školní kolo v řešení sudoku

Hráčská asociace logických her a sudoku vyhlásila podzimní soutěž v řešení sudoku pro jednotlivce. Soutěže se zúčastnili žáci 5. - 9. ročníku. V řešení byli velmi úspěšní žáci 5. ročníku, ale také žákům z vyšších ročníku se dařilo. Celkem bylo 10 úspěšných řešitelů.

Matematická olympiáda

Ve škole probíhá již 71. ročník Matematické olympiády vyhlášený MŠMT ČR. Mohou se jí zúčastnit žáci 5. až 9. ročníků, kteří řeší zajímavé matematické úlohy. Soutěž probíhá ve dvou kolech. Žáci 5. a 9. ročníku řešení matematických úloh odevzdají až v lednu. Žáci 6.-8. ročníku odevzdají svá konečná řešení až v březnu 2022. Zájemcům o účast v soutěži byla rozdána zadání matematických úloh. Svá řešení odevzdávají dle pokynů svému učiteli matematiky. Věříme, že se mezi našimi žáky najdou úspěšní řešitelé, tak jako v jiných soutěžích.

Bobřík informatiky

I v soutěži z oblasti informatiky naši žáci prokázali výborné výsledky a několika z nich se povedlo získat i maximální možný počet bodů.

Badatelská výuka

V říjnu proběhla v 8. ročníku výuka chemie v podobě badatelské výuky. Žáci měli za úkol připravit definovanou sérii směsí z různých surovin a bylo zcela na nich z čeho směs připraví. Svou práci odprezentovali ostatním spolužákům. Laboratoře tak přímo navazovaly na teoretickou přípravu o druzích směsí, které nás v životě obklopují. Všem žákům se zadané téma podařilo úspěšně splnit.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 30. 5. 2024

Moodle-Elearning |