Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021

Konec školního roku je tradičně spojen s rozloučením se s žáky devátého ročníku. Ten letošní byl netradiční v tom, že naši školu opouštěly dvě třídy, a tradiční v tom, že se konal opět v budově úřadu městského obvodu Krásné Pole. Žáci 9. A i 9. B se rozloučili v úterý 29. června odpoledne, následující den si přišli do školy pro svá závěrečná vysvědčení a my všichni jim přejeme, aby do další etapy svého života vykročili pravou nohou!

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 30. 5. 2024

Moodle-Elearning |