Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Adaptační kurz 6. třídy v Koryčanech

Stalo se pravidlem, že žáci v šestém ročníku jezdí začátkem školního roku na adaptační kurz. Tento kurz má přispět k snazšímu přechodu žáků na druhý stupeň, poznání nového třídního učitele a také k vytvoření pozitivního klimatu ve třídě, zvláště v případě, kdy někteří žáci po prvním stupni odejdou a noví naopak přijdou. Adaptační kurz se opět konal na jižní Moravě v Koryčanech v místním Hipocentru. Děti se mimo jiné učili lasovat, střílet z luku, házet noži. Součástí byla i projížďka na koni nebo noční stezka odvahy. Navštívili jsme i Kroměříž a její pěkné zahrady. Za sebe mohu říci, že se všem dětem na adaptačním kurzu líbilo.

Bc. Martin Václavek, třídní učitel VI. třídy

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Adaptační kurz

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 21. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email