Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní družina

Školní družina je umístěna v budově školy. 1., 3. a 4. oddělení oddělení se nacházejí v 1. poschodí, 2. oddělení ve třídě v průchozí chodbě do tělocvičny.

Provoz ŠD:

 • 6.30-7.45 hod.
 • 11.40-17.00 hod.

Vychovatelky:

 • Simona Havrlantová
 • Eva Bílková
 • Mgr. Nikol Holenková
 • Mgr. Lenka Korábová

Telefon:

 • 596 960 406

Úplata:

 • 130 Kč za měsíc, splatnost hotově v září (září – prosinec 520 Kč), v lednu (leden – červen 780 Kč)

Režim ŠD:

 • 6.30 – 7.45 hod. – ranní družina
 • 11.40 – 14.00 hod. – oběd, odpočinkové a rekreační činnosti, společenské hry, stavebnice, hračky, výtvarné, hudební, pracovní, literární činnosti
 • 14.00- 15.00 hod. – pobyt v tělocvičně, venku (prodlužuje se s teplým počasím)
 • 15.00- 17.00 hod. – svačina, didaktické hry, příprava na vyučování, individuální činnost

Aby nebyla narušována činnost oddělení, v době od 13.00 do 14.30 hod., odcházejí děti jen v nutných případech.

Dítě odchází samo v době uvedené na přihlášce, popř. si jej vyzvedává osoba uvedená na přihlášce. Jiným osobám nebude dítě předáno, na tel. zprávu nebude brán zřetel. Pokud dítě odchází ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, bude uvolněno pouze po předložení písemné omluvenky (jméno, třída, datum, čas odchodu, „po odchodu ze ŠD přebírám za své dítě veškerou odpovědnost“, podpis).

Chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich pozitivní vnímání světa. Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmově-vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací, motivačním projektem. Snažíme se rozvíjet jejich schopnosti rozhodování, hodnocení, sebehodnocení. Děti čeká program s všestranným využitím všeho dostupného vybavení.

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2017

Poslední aktualizace: 14. 9. 2017

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email