Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní družina

Školní družina je umístěna v budově školy. 1. a 3. oddělení oddělení se nacházejí v 1. poschodí, 2. oddělení se nachází ve třídě v průchozí chodbě do tělocvičny.

-

Ve školním roce 2020/2021 roce jsme otevřeli 3 oddělení:

 1. Oddělení 1 – Simona Havrlantová
 2. Oddělení 2 – Renáta Plačková
 3. Oddělení 3 – Ing. Denisa Luzarová

Provoz ŠD:

 • 6.30-7.45 hod.
 • 11.40-17.00 hod.

Telefon:

 • 596 960 406

Úplata:

 • 135 Kč za měsíc, splatnost hotově v září (září – prosinec 540 Kč), v lednu (leden – červen 810 Kč)

Režim ŠD:

 • 6.30 – 7.45 hod. – ranní družina
 • 11.40 – 14.00 hod. – oběd, odpočinkové a rekreační činnosti, společenské hry, stavebnice, hračky, výtvarné, hudební, pracovní, literární činnosti
 • 14.00- 15.00 hod. – pobyt v tělocvičně, venku (prodlužuje se s teplým počasím)
 • 15.00- 17.00 hod. – svačina, didaktické hry, příprava na vyučování, individuální činnost

Aby nebyla narušována činnost oddělení, v době od 13.00 do 14.30 hod., odcházejí děti jen v nutných případech.

Dítě odchází samo v době uvedené na přihlášce, popř. si jej vyzvedává osoba uvedená na přihlášce. Jiným osobám nebude dítě předáno, na tel. zprávu nebude brán zřetel. Pokud dítě odchází ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, bude uvolněno pouze po předložení písemné omluvenky (jméno, třída, datum, čas odchodu, „po odchodu ze ŠD přebírám za své dítě veškerou odpovědnost“, podpis).

Chceme, aby prostor ŠD byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet vhodné klima. Vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich pozitivní vnímání světa. Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmově-vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací, motivačním projektem. Snažíme se rozvíjet jejich schopnosti rozhodování, hodnocení, sebehodnocení. Děti čeká program s všestranným využitím všeho dostupného vybavení.

Září 2017

V průběhu měsíce září se naši prvňáčci seznamovali s činností, prostředím školní družiny, novými kamarády. Hlavní zábavou byly nové stavebnice Lego, které zkušení a zruční třeťáci a čtvrťáci sestavili pro všechny děti. Kmenové třídy se vyzdobily podzimními motivy. Na vycházkách jsme nasbírali přírodniny, ze kterých se povedly rozmanité výtvory. Při vhodném počasí děti dováděly na školním a přírodním hřišti, učily se skákat „gumu“, „panáka“, nové míčové hry, posílaly vlaštovky, soutěžily v družstvech, zahrály míčové hry.

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Školní družina

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2021

Poslední aktualizace: 27. 9. 2021

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email