Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Výchovná poradkyně

  • Mgr. Blanka Palacká
  • konzultační hodiny: středa 13:00 - 14:00
  • konzultaci lze domluvit individuálně mimo uvedenou dobu telefonicky
  • emailový kontakt: blanka.palacka@zskrasnepole.cz

Informace pro rodiče deváťáků: Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Veškeré informace najdete v těchto souborech:

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2017

Poslední aktualizace: 15. 11. 2017

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email