Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Výchovná poradkyně

  • Mgr. Blanka Palacká
  • konzultační hodiny: středa 13:00 - 14:00
  • konzultaci lze domluvit individuálně mimo uvedenou dobu telefonicky
  • emailový kontakt: blanka.palacka@zskrasnepole.cz

Informace pro rodiče deváťáků: Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Veškeré informace najdete v těchto souborech:

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2020

Poslední aktualizace: 22. 10. 2020

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email