Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Ochrana osobních údajů - GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, ev. č. ČAK: 10038, e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: +420 775 730 022, úřední hodiny pro telefonický kontakt: pondělí 13:00-16:00, středa 13:00-16:00.

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (pdf)

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonné zástupce, žáky a zaměstnance (pdf)

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 20. 7. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email