Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní rok

Organizace školního roku 2018/2019

1. pololetí

Zahájení pondělí 3. září 2018
Podzimní prázdniny pondělí 29. října 2018, úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny od soboty 22. prosince 2018
Ukončení středa 2. ledna 2019
Vyučování začne čtvrtek 3. ledna 2019
Vydání hodnocení za 1. pololetí čtvrtek 31. ledna 2019

2. pololetí

Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny týden od pondělí 4. února 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019
Vydání vysvědčení pátek 28. června 2019
Hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019
Ukončení neděle 1. září 2019
Zápis dětí do 1. třídy úterý 9. dubna 2019
Den otevřených dveří úterý 9. dubna 2019
Talentové zkoušky na ostatní SŠ 2. - 15. ledna 2019
Talentové zkoušky na konzervatoři 15. - 31. ledna 2019
Talentové zkoušky na gymnázia se sport. přípravou 2. - 15. února 2019
Přijímací zkoušky - SŠ s maturitou 12. - 28. dubna 2019
Přijímací zkoušky - SŠ bez maturity 22. - 30. dubna 2019
Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2018
Odevzdání přihlášek v ZŠ k podpisu do 23. února 2019
Doručení přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2019

Porady, konzultace, třídní schůzky

  • preference úterý
Předběžné termíny
11. 9. 2018 Výbor Sdružení rodičů
11. 9. 2018 PP,TS, Volby do Školské rady
9. 10. 2018 PP
13. 11. 2018 klasifikační porada, PP, TS
11. 12. 2018 PP
15. 1. 2019 PP, TS
22. 1. 2019 klasifikační porada
19. 3. 2019 PP
16. 4. 2019 klasifikační porada, TS
14 5. 2019 PP
11. 6. 2019 PP, TS
20. 6. 2019 PP, klasifikační porada
28. 6. 2019 hodnotící porada
  • Schůze výboru Sdružení rodičů ve dnech třídních schůzek a konzultací v 18.00 hodin
  • Schůzky s Žákovskou radou budou 4x ročně v termínu třídních schůzek
  • Zasedání Školské rady minimálně 2x ročně /jinak dle potřeby/
  • Termíny lze v odůvodněných případech změnit

Zkratky: PP- pracovní porada, TS- třídní schůzky

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 7. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email