Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní rok

Organizace školního roku 2021/2022

1. pololetí

Zahájení pondělí 1. září 2021
Podzimní prázdniny středa 27. října 2021, pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny od čtvrtka 23. prosince 2021
Ukončení neděle 2. ledna 2022
Vyučování začne pondělí 3. ledna 2022
Vydání hodnocení za 1. pololetí pondělí 30. ledna 2022

2. pololetí

Pololetní prázdniny pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny týden od pondělí 28. února 2022
Velikonoční prázdniny čtvrtek 14. dubna 2022
Vydání vysvědčení čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny od pátku 1. července 2022
Ukončení středa 31. srpna 2022
Zápis dětí do 1. třídy úterý 19. dubna 2022
Den otevřených dveří úterý 19. dubna 2022
Talentové zkoušky na ostatní SŠ 2. - 15. ledna 2022
Talentové zkoušky na konzervatoři 15. - 31. ledna 2022
Talentové zkoušky na gymnázia se sport. přípravou 2. - 15. února 2022
Přijímací zkoušky - SŠ s maturitou 12. - 28. dubna 2022
Přijímací zkoušky - SŠ bez maturity 22. - 30. dubna 2022
Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 2. prosince 2021
Odevzdání přihlášek v ZŠ k podpisu do 21. února 2022
Doručení přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 1. března 2022

Porady, konzultace, třídní schůzky

  • preference úterý
Předběžné termíny
14. 9. 2021 Výbor Sdružení rodičů
14. 9. 2021 PP,TS, doplňující volby do Školské rady
5. 10. 2021 PP
9. 11. 2021 klasifikační porada, PP, TS
14. 12. 2021 PP
11. 1. 2022 PP, TS
18. 1. 2022 klasifikační porada
15. 3. 2022 PP
12. 4. 2022 klasifikační porada, TS
10 5. 2022 PP
31. 5. 2022 PP, TS
16. 6. 2022 (21. 6. 2022) PP, klasifikační porada
30. 6. 2022 hodnotící porada
  • Schůze výboru Sdružení rodičů ve dnech třídních schůzek a konzultací v 18.00 hodin
  • Schůzky s Žákovskou radou budou 4x ročně v termínu třídních schůzek
  • Zasedání Školské rady minimálně 2x ročně /jinak dle potřeby/
  • Termíny lze v odůvodněných případech změnit

Zkratky: PP- pracovní porada, TS- třídní schůzky

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2022

Poslední aktualizace: 11. 5. 2022

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email