Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní rok

Organizace školního roku 2019/2020

1. pololetí

Zahájení pondělí 3. září 2019
Podzimní prázdniny úterý 29. října 2019, středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny od pondělí 23. prosince 2019
Ukončení pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne pondělí 6. ledna 2020
Vydání hodnocení za 1. pololetí čtvrtek 30. ledna 2020

2. pololetí

Pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny týden od pondělí 10. února 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. dubna 2020
Vydání vysvědčení úterý 30. června 2020
Hlavní prázdniny od středy 1. července 2020
Ukončení pondělí 31. srpna 2020
Zápis dětí do 1. třídy úterý 7. dubna 2020
Den otevřených dveří úterý 7. dubna 2020
Talentové zkoušky na ostatní SŠ 2. - 15. ledna 2020
Talentové zkoušky na konzervatoři 15. - 31. ledna 2020
Talentové zkoušky na gymnázia se sport. přípravou 2. - 15. února 2020
Přijímací zkoušky - SŠ s maturitou 12. - 28. dubna 2020
Přijímací zkoušky - SŠ bez maturity 22. - 30. dubna 2020
Odevzdání přihlášek na SŠ s talentovou zkouškou do 2. prosince 2019
Odevzdání přihlášek v ZŠ k podpisu do 21. února 2020
Doručení přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky do 2. března 2020

Porady, konzultace, třídní schůzky

  • preference úterý
Předběžné termíny
17. 9. 2019 Výbor Sdružení rodičů
17. 9. 2019 PP,TS, doplňující volby do Školské rady
8. 10. 2019 PP
12. 11. 2019 klasifikační porada, PP, TS
10. 12. 2019 PP
14. 1. 2020 PP, TS
21. 1. 2020 klasifikační porada
17. 3. 2020 PP
14. 4. 2020 klasifikační porada, TS
12 5. 2020 PP
9. 6. 2020 PP, TS
18. 6. 2020 PP, klasifikační porada
30. 6. 2020 hodnotící porada
  • Schůze výboru Sdružení rodičů ve dnech třídních schůzek a konzultací v 18.00 hodin
  • Schůzky s Žákovskou radou budou 4x ročně v termínu třídních schůzek
  • Zasedání Školské rady minimálně 2x ročně /jinak dle potřeby/
  • Termíny lze v odůvodněných případech změnit

Zkratky: PP- pracovní porada, TS- třídní schůzky

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2020

Poslední aktualizace: 1. 7. 2020

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email