Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školská rada

kontaktní email:radazskrpole@seznam.cz

Složení školské rady:

za zřizovatele

  • Šárka Slavíková
  • Eva Dostalová

za zákonné zástupce

  • Helena Ondryášová (místopředsedkyně)
  • Marie Slončíková (předsedkyně)

za pedagogické pracovníky

  • Jana Herejková
  • Kateřina Pelíšková

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 12. 9. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email