Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zaměstnanci

Pedagogický sbor - školní rok 2022/2023 Emailový kontakt
Mgr. Martin Václavek ředitel školy martin.vaclavek@zskrasnepole.cz
Bc. Kateřina Pelíšková zástupce ředitele školy katerina.peliskova@zskrasnepole.cz
Mgr. Blanka Palacká výchovný poradce, tř. uč. 4. třídy blanka.palacka@zskrasnepole.cz
Mgr. Jiří Káňa jiri.kana@zskrasnepole.cz
Mgr. Vladimíra Franecová třídní učitelka 2. B vladimira.franecova@zskrasnepole.cz
Mgr. Radka Lešová radka.lesova@zskrasnepole.cz
Mgr. Jana Staňková třídní učitelka 5. B jana.stankova@zskrasnepole.cz
Mgr. Marek Mičkal třídní učitel 9. třídy marek.mickal@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Jetmarová třídní učitelka 1. třídy katerina.jetmarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Tichá třídní učitelka 3.B třídy katerina.ticha@zskrasnepole.cz
Bc. Hana Tkačíková hana.tkacikova@zskrasnepole.cz
Mgr. Ludmila Tížková třídní učitelka 7. třídy ludmila.tizkova@zskrasnepole.cz
Ing. Mgr. Jana Herejková třídní učitelka 8. třídy jana.herejkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Aneta Szturcová třídní učitelka 5. A aneta.szturcova@zskrasnepole.cz
Mgr. Petra Cikrytová třídní učitelka 2.A. třídy petra.cikrytova@zskrasnepole.cz
Mgr. Miroslav Šebestík třídní učitel 6. B miroslav.sebestik@zskrasnepole.cz
Mgr. Nikol Kolasová nikol.kolasova@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Kočí třídní učitelka 3.A hana.koci@zskrasnepole.cz
Mgr. Šárka Střížová třídní učitelka 6. A sarka.strizova@zskrasnepole.cz
Mgr. Dominika Budzelová dominika.budzelova@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Mgr. Stanislav Rut stanislav.rut@zskrasnepole.cz
Simona Havrlantová vedoucí vychovatelka školní družiny simona.havrlantova@zskrasnepole.cz
Renáta Plačková vychovatelka školní družiny renata.plackova@zskrasnepole.cz
Alexandra Sasynová DiS vychovatelka školní družiny alexandra.sasynova@zskrasnepole.cz
Mgr. Barbora Nevřelová vychovatelka školní družiny barbora.nevrelova@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová speciální pedagog lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Mgr. Daniela Ozdincová asistent pedagoga
Jaroslava Jendrulková asistent pedagoga
Andrea Kolenčiaková asistent pedagoga
Správní zaměstnanci
Ing. Jana Herejková účetní
Martina Němcová hospodářka martina.nemcova@zskrasnepole.cz
Šárka Lietavcová administrativní a spisový pracovník
Ivana Kyanková školnice
Patra Chvátalová uklízečka
Petra Gajdošková uklízečka
Miloš Tichý topič, údržbář

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor
Bc. Zuzana Ferencová zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz
Helena Baudyšová učitelka helena.baudysova@zskrasnepole.cz
Bc. Barbora Satolová DiS učitelka barbora.satolova@zskrasnepole.cz
Iveta Ferková Sedláčková učitelka
Zuzana Dostálová učitelka
Veronika Čečotková učitelka
Andrea Dvořáková školní asistent
Správní zaměstnanci
Oksana Kornieva školnice
Šárka Steinerová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Kateřina Pešátová vedoucí školní jídelny katerina.pesatova@zskrasnepole.cz
Darina Namyslová hlavní kuchařka
Monika Burianová pracovnice provozu
Kateřina Bujnochová kuchařka
Gabriela Gelnarová pracovnice provozu
Petra Moravcová pracovnice provozu
Luďka Štefková pracovnice provozu

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2023

Poslední aktualizace: 2. 6. 2023