Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zaměstnanci

Pedagogický sbor - školní rok 2020/2021 Emailový kontakt
Mgr. Martin Václavek ředitel školy martin.vaclavek@zskrasnepole.cz
RNDr. Věra Havelková zástupce ředitele školy vera.havelkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Blanka Palacká výchovný poradce, tř. uč. 4.B blanka.palacka@zskrasnepole.cz
Mgr. Stanislav Rut metodik prevence stanislav.rut@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Hermanová třídní učitelka 4.A třídy hana.hermanova@zskrasnepole.cz
Mgr. Vladimíra Franecová třídní učitelka 5. třídy vladimira.franecova@zskrasnepole.cz
Mgr. Radka Lešová radka.lesova@zskrasnepole.cz
Mgr. Jaromíra Bednářová třídní učitelka 3.B. třídy jaromira.bednarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Marek Mičkal třídní učitel 7. třídy marek.mickal@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Jetmarová třídní učitelka 2. třídy katerina.jetmarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Tichá třídní učitelka 1.B třídy katerina.ticha@zskrasnepole.cz
Mgr. Silvie Hašová silvie.hasova@zskrasnepole.cz
Mgr. Ludmila Tížková třídní učitelka 9.B třídy ludmila.tizkova@zskrasnepole.cz
Ing. Jana Herejková třídní učitelka 6. třídy jana.herejkova@zskrasnepole.cz
Bc. Kateřina Pelíšková třídní učitelka 9.A třídy katerina.peliskova@zskrasnepole.cz
Mgr. Petra Cikrytová třídní učitelka 3.A. třídy petra.cikrytova@zskrasnepole.cz
Mgr. Miroslav Šebestík třídní učitel 8. třídy miroslav.sebestik@zskrasnepole.cz
Mgr. Nikol Kolasová nikol.kolasova@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Kočí třídní učitelka 1.A třídy hana.koci@zskrasnepole.cz
Simona Havrlantová vedoucí vychovatelka školní družiny simona.havrlantova@zskrasnepole.cz
Renáta Plačková vychovatelka školní družiny renata.plackova@zskrasnepole.cz
Bc. Eva Ricková vychovatelka školní družiny eva.rickova@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová speciální pedagog lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Mgr. Daniela Ozdincová asistent pedagoga, školní asistent
Jaroslava Jendrulková asistent pedagoga
Andrea Kolenčiaková asistent pedagoga
Veronika Čečotková školní asistent veronika.cecotkova@zskrasnepole.cz
Správní zaměstnanci
Ing. Jana Herejková účetní
Renáta Adamcová hospodářka zskrasnepole@seznam.cz
Ivana Kyanková školnice
Mgr. Ludmila Tuhovčáková ludmila.tuhovcakova@zskrasnepole.cz
Patra Chvátalová uklízečka
Petra Gajdošková uklízečka
Miloš Tichý topič, údržbář

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor
Bc. Zuzana Ferencová zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz
Bc. Karla Dudková učitelka
Helena Baudyšová učitelka helena.baudysova@zskrasnepole.cz
Iveta Ferková Sedláčková učitelka
Zuzana Dostálová učitelka
Kateřina Holíková učitelka
Mgr. Karla Petrošová školní asistent
Veronika Čečotková asistent pedagoga
Správní zaměstnanci
Vladimíra Fousková školnice
Šárka Steinerová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Kateřina Pešátová vedoucí školní jídelny katerina.pesatova@zskrasnepole.cz
Darina Namyslová hlavní kuchařka
Monika Burianová pracovnice provozu
Kateřina Bujnochová kuchařka
Gabriela Gelnarová pracovnice provozu
Miroslava Kollárová pracovnice provozu
Luďka Štefková pracovnice provozu

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2021

Poslední aktualizace: 20. 6. 2021

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email