Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zaměstnanci

Pedagogický sbor - školní rok 2020/2021 Emailový kontakt
Mgr. Martin Václavek ředitel školy martin.vaclavek@zskrasnepole.cz
Bc. Kateřina Pelíšková zástupce ředitele školy katerina.peliskova@zskrasnepole.cz
Mgr. Blanka Palacká výchovný poradce, tř. uč. 5.B blanka.palacka@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Hermanová třídní učitelka 5.A třídy hana.hermanova@zskrasnepole.cz
Mgr. Vladimíra Franecová třídní učitelka 1. B vladimira.franecova@zskrasnepole.cz
Mgr. Radka Lešová radka.lesova@zskrasnepole.cz
Mgr. Jaromíra Bednářová třídní učitelka 4. B. jaromira.bednarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Marek Mičkal třídní učitel 8. třídy marek.mickal@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Jetmarová třídní učitelka 3. třídy katerina.jetmarova@zskrasnepole.cz
Mgr. Kateřina Tichá třídní učitelka 2.B třídy katerina.ticha@zskrasnepole.cz
Mgr. Tereza Schrammová tereza.schrammova@zskrasnepole.cz
Mgr. Ludmila Tížková třídní učitelka 6. třídy ludmila.tizkova@zskrasnepole.cz
Ing., Mgr. Jana Herejková třídní učitelka 7. třídy jana.herejkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Aneta Szturcová třídní učitelka 4. A aneta.szturcova@zskrasnepole.cz
Mgr. Petra Cikrytová třídní učitelka 1.A. třídy petra.cikrytova@zskrasnepole.cz
Mgr. Miroslav Šebestík třídní učitel 9. třídy miroslav.sebestik@zskrasnepole.cz
Mgr. Nikol Kolasová nikol.kolasova@zskrasnepole.cz
Mgr. Hana Kočí třídní učitelka 2.A třídy hana.koci@zskrasnepole.cz
Mgr. Šárka Střížová sarka.strizova@zskrasnepole.cz
Bc. Dominika Budzelová dominika.budzelova@zskrasnepole.cz
Ing. Marcela Hurníková marcela.hurnikova@zskrasnepole.cz
Mgr. Stanislav Rut stanislav.rut@zskrasnepole.cz
Simona Havrlantová vedoucí vychovatelka školní družiny simona.havrlantova@zskrasnepole.cz
Renáta Plačková vychovatelka školní družiny renata.plackova@zskrasnepole.cz
Bc. Eva Ricková vychovatelka školní družiny eva.rickova@zskrasnepole.cz
Bc. Jana Staňková vychovatelka školní družiny jana.stankova@zskrasnepole.cz
Mgr. Lenka Wildmannová speciální pedagog lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Mgr. Daniela Ozdincová asistent pedagoga
Jaroslava Jendrulková asistent pedagoga
Andrea Kolenčiaková asistent pedagoga
Správní zaměstnanci
Ing. Jana Herejková účetní
Renáta Adamcová hospodářka zskrasnepole@seznam.cz
Ivana Kyanková školnice
Mgr. Ludmila Tuhovčáková ludmila.tuhovcakova@zskrasnepole.cz
Patra Chvátalová uklízečka
Petra Gajdošková uklízečka
Miloš Tichý topič, údržbář

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogický sbor
Bc. Zuzana Ferencová zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz
Bc. Karla Dudková učitelka
Helena Baudyšová učitelka helena.baudysova@zskrasnepole.cz
Iveta Ferková Sedláčková učitelka
Zuzana Dostálová učitelka
Kateřina Holíková učitelka
chůva
Veronika Čečotková asistent pedagoga
Správní zaměstnanci
Vladimíra Fousková školnice
Šárka Steinerová uklízečka

Zaměstnanci školní jídelny

Kateřina Pešátová vedoucí školní jídelny katerina.pesatova@zskrasnepole.cz
Darina Namyslová hlavní kuchařka
Monika Burianová pracovnice provozu
Kateřina Bujnochová kuchařka
Gabriela Gelnarová pracovnice provozu
Nikol Charvátová pracovnice provozu
Luďka Štefková pracovnice provozu

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2022

Poslední aktualizace: 11. 5. 2022

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email