Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Přírodniny ve školní družině

Děti si ve školní družině ověřily znalosti stromů, listů a plodů. Nejen, že si zasoutěžily, ale přírodniny použily a vznikly hezké práce. Děkujeme paním vychovatelkám za přípravu tohoto příjemně stráveného dne.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2021

Poslední aktualizace: 1. 12. 2021

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email