Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Keramická mapa ČR

Pátá třída se letos ve vlastivědě důkladněji seznamuje s Českou republikou. Přestože už mají žáci mnohé znalosti z minulého ročníku, není na škodu si znovu připomenout, jaký je tvar naší země. A proto si ji udělali z keramiky a vyznačili hlavní řeky. Tak mohou mít Českou republiku neustále před sebou, třeba na zdi pokojíku, a její tvar určitě nezapomenou.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 17. 10. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email