Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

70. výročí osvobození Ostravy a Krásného Pole

Ve dnech, kdy si připomínáme 70. výročí osvobození a konce druhé světové války, jsme nemohli zůstat stranou. Naše škola si toto výročí připoměla účastí na projektu ostravských škol s názvem "Ostravská operace". Toto průřezové téma se objevilo v mnoha školních předmětech, ale i mimo ně. Žáci byli v hodinách dějepisu s tématem podrobně seznámeni, v hodinách jazyka českého téma využili ke zpracování různých slohových útvarů a pozadu nezůstala ani výtvarná výchova. Naši žáci se také zúčastnili pěkných besed s pamětníkem a autorem výstavy JUDr. Zdeňkem Bajgarem, za což mu ještě jednou děkujeme.

Mgr. Martin Václavek

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 16. 1. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email