Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 6. března zavítali žáci 1.A a 1.B do místní knihovny. Paní knihovnice je nejprve seznámila s nabídkou knih pro nejmenší čtenáře, poté si děti vyslechly pohádku o zatoulané číslici a soutěžily ve skupinách. Děti, které se zdarma zaregistrovaly do knihovny, byly rytířem slavnostně pasovány na čtenáře a dostaly diplom a malé dárečky.

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 17. 10. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email