Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Posilovna a bazén

V letošním školním roce jsme začali využívat nabídky Sarezy Ostrava, na využití posilovny pro potřebu tělesné výchovy. Žáky převezme vždy zkušený instruktor věnuje se žákům celou hodinu. Poté mohou žáci trávit další hodinu v bazénu. Žáci jsou s touto formou tělesné výchovy spokojeni a jsme domluveni, že jednou měsíčně budeme posilovnu navštěvovat.

Mgr. Stanislav Rut - učitel TV

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 18. 3. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email