Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Posilovna a bazén

V letošním školním roce jsme začali využívat nabídky Sarezy Ostrava, na využití posilovny pro potřebu tělesné výchovy. Žáky převezme vždy zkušený instruktor věnuje se žákům celou hodinu. Poté mohou žáci trávit další hodinu v bazénu. Žáci jsou s touto formou tělesné výchovy spokojeni a jsme domluveni, že jednou měsíčně budeme posilovnu navštěvovat.

Mgr. Stanislav Rut - učitel TV

Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2018

Poslední aktualizace: 6. 12. 2018

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email