Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Projektový den - Historie Krásného Pole

Ve středu 23. dubna se uskutečnil ve škole projektový den s názvem "590 let Krásného Pole". Zúčastnili se ho žáci 6., 7. a 8. třídy. V letošním roce totiž uplyne 590 let od první zmínky o naší obci. V projektu jsme využili i publikace, které o historii Krásného Pole napsal pan Zdeněk Bajgar. Projekt připravili učitelé Martin Václavek a Marek Mičkal a byl rozdělen na 4 části. V první žáci studovali pracovní listy, které se týkaly historie školství v Krásném Poli a představitelů obce od prvních krasnických fojtů po současnost. V druhé části žáci pracovali s údaji týkající se významných událostí obce a s erby významných rodů spjatých s historií obce. Jednotlivé týmy také zápolily v hádání obrázků jednotlivých budov v Krásném Poli, které postupně odkrývaly. Nakonec skupiny vytvořily plakát a připravily si prezentaci, kterou na závěr před ostatními odprezentovaly. Toho se již účastnil i starosta městského obvodu ing. Tomáš Výtisk, který vítězům i předal ceny, které škole městský obvod zakoupil. Akce se vydařila a žáky zaujala.

Mgr. Martin Václavek

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 17. 4. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email