Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Loučení se slabikářem

V pondělí 16. června 2014 proběhlo v 1. třídách "Loučení se slabikářem". Rodiče, prarodiče a sourozenci prvňáčků přišli v odpoledních hodinách do tříd, kde jim děti ukázaly, co se za rok naučily. V ukázkové hodině čtení děti nejdříve předvedly, jak začínaly v září pracovat s Živou abecedou: hry s písmeny, se slovy, tvoření slov ze slabik, básně k hláskám, obrázkové čtení. Potom následovala ukázka čtení ve slabikáři po jednotlivcích. Za pěkné čtení byly děti vždy odměněny potleskem. Dále pracovaly ve skupinách, hrály kolektivní hry, zpívaly písně v českém i anglickém jazyce. Na závěr obdrželo každé dítě diplom "Čtenáře" a malou sladkou odměnu. Podle slov mnohých rodičů byla tato akce hodnocena jako velmi příjemně strávené odpoledne ve škole se svými dětmi.

Mgr. Kateřina Jetmarová

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 17. 4. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email