Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Ozdravný pobyt žáků 4. a 5. ročníků

Ozdravný pobyt se uskutečnil ve dnech 13. 2. 2017 až 26. 2. 2017Penzionu Rejvíz. Ozdravného pobytu se zúčastnilo celkem 71 žáků (žáci 4. a 5. ročníků) a 6 pedagogických pracovníků. V dopoledních hodinách probíhala výuka pedagogickými pracovníky. V odpoledních a večerních hodinách probíhala výuka formou doprovodného programu, který zajišťovali animátoři firmy Outdoor & Colours, poskytovatelem programu byla organizace Děti v pohybu, z.ú., Ostrava. Téma ozdravného pobytu bylo Cesta kolem Světa. Organizace každého dne byla plánována tak, aby se učební aktivity pravidelně střídaly s pobyty v přírodě nebo sportovně zaměřenými aktivitami a vždy se přihlíželo k aktuálnímu stavu počasí. Žáci byli rozděleni do skupin podle ročníků. Jednotlivé aktivity plnili ve skupinách společně. V rámci ozdravného pobytu se uskutečnil celodenní výlet na Praděd a navštívili jsme místní muzeum tkalcovny. Dále se byli žáci podívat na Mechové jezírko a památník obětem 1. světové války. Na ozdravném pobytu se žáci spřátelili s žáky z jiných tříd. Vyzkoušeli si dovednosti v různých aktivitách a zapojili se do různorodých činností. Ozdravný pobyt se uskutečnil za pomoci finanční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší zřízeného Statutárním městem Ostrava.

Ing. Jana Herejková

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 18. 3. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email