Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Zápis do první třídy

V úterý 25. ledna 2011 proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku příštího školního roku 2011/2012. Role hostitelů se ujala 9. třída, která připravovala občerstvení pro budoucí prvňáčky i jejich rodiče, provázela je po škole, kde si mohli prohlédnout jednotlivé třídy i speciální učebny, a pomáhala dětem krátit čas čekání společným hraním s připravenými stavebnicemi.

Vlastní zápis probíhal v jedné ze současných prvních tříd, a zatímco rodiče budoucích prvňáčků sepisovali s paní ředitelkou všechny potřebné administrativní údaje, děti za pomoci paních učitelek vyplňovaly pracovní listy, recitovaly nebo zpívaly. Jako potvrzení své šikovnosti a školní zralosti si děti odnesly domů medaili s razítky za jednotlivé splněné úkoly a dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi. Věříme, že se dětem ve škole líbilo a těšíme se na ně i jejich rodiče v příštím školním roce.

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2019

Poslední aktualizace: 17. 4. 2019

Moodle-Elearning | Zaměstnanecký email