Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Aktuality

Akce školy

Více akcí zveřejňujeme na svém FB profilu @Skolakrpole a budeme rádi, když nás budete sledovat.

Akce za školní roky v jednom pdf

Školní rok 2021/22Školní rok 2022/23

Požár u školy

Požár u školy

V současné době probíhají ve škole sanační práce po požáru kontejnerů u školy z neděle 11. 2. 2024. Dým z požáru zasáhl prakticky celou školní budovu. Žáci se učí v provizorních podmínkách v nezasažené části a využili jsme i náhradní prostory na kolejích VŠB a v našem Domě seniorů. Děti se do školy postupně vracejí a předpokládáme, že po jarních prázdninách bude škola již v téměř standardním režimu. Příčiny požáru stále šetří jak Hasičský záchranný sbor, tak i Policie České republiky, vzhledem k výši škody, která se pohybuje v řádu milionů korun.

Fotografie

Badatelská výuka

Badatelská výuka

Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili vzdělávacího projektu Badatelský svět 2022. Zajímavá akce byla realizována ve spolupráci ostravských středisek volného času a domu dětí a mládeže, proběhla u Pustkoveckého rybníku.

Fotografie

Den dětí Libros

Den dětí Libros

Ve čtvrtek 26. 5. jsme v mírném předstihu oslavili Den dětí. Druhý stupeň se vydal na Libros, kde byl připraven velice zajímavý program - driftováním v autech počínaje, přes psovody, Policii ČR a Tatrovkami konče. Moc se nám program líbil a děkujeme hlavně panu Václavíkovi z Librosu za skvělou organizaci a panu Mojmíru Homolovi, že naším žákům tento zážitek věnoval.

Fotografie

Den s lesníkem

Den s lesníkem

Ve středu 4. 5. 2022 žáci 3. třídy opustili školu, ulici i všední ruch a vypravili se do nedalekého Porubského lesa. Pod vedením zkušeného odborníka – lesníka jsme pozorovali stopy zvěře, poznávali rostliny a stromy, postavili jsme např. hmyzí hotel..., ale hlavně jsme se dozvěděli, co v lese můžeme a nemůžeme dělat, a jak můžeme les a celou přírodu chránit :)

Fotografie

Den dopravní výchovy

Den dopravní výchovy

Dne 20. 4. proběhl na naší škole Den dopravní výchovy, kterého se účastnili všichni přítomni žáci 1. - 8. ročníku. Žáci si ověřili znalosti z dopravní výchovy, zdravovědy a od 5. ročníku také jízdy zručnosti na kole. Vyhodnocením testů žáků 1. - 4. ročníku jsme zjistili, jak dopravní výchovu zvládají a připravují se na náročnější zkoušky a soutěž v dopravní výchově ve vyšších ročnících. Od 5. - 8. ročníku se žáci účastnili školního kola dopravní soutěže Mladý cyklista.

Fotografie

Eliška v družině

Eliška v družině

V úterý 26. 4. jsme ve školní družině využili teplého a slunečného odpoledne. Vypravili jsme se s 1. A, 1. B a 2. A na přírodní hřiště, kde jsme si společně s hrošicí Eliškou zahráli na záchranáře. Dozvěděli jsme se spoustu věcí, například jak ošetřit zlomenou ruku nebo transportovat nemocného pomocí takzvané lidské berly či židličky. Na závěr jsme získali zdravotnické medaile a celé odpoledne jsme si užili.

Fotografie

Jarní procházky prvňáčků

Jarní procházky prvňáčků

Aprílové počasí nám přálo a my mohli s prvňáčky vyrazit do přírody, abychom si prožili a poznávali přírodu i okolí školy naživo. Na první fotce poznáváme nejen okolí školy, dopravní značky, ale máme radost i z toho, že jsme se konečně opět sešli celá třída (od Vánoc poprvé). Na dalších fotkách slavíme Den Země v nedalekém lese pozorováním přírody, plněním úkolů a sběrem odpadků. Přejeme všem krásné jarní dny:-)

Fotografie

Velikonoce

Velikonoce

V 5. B jsme si symbolicky připomněli pašijový týden - v tomto případě jen jeho polovinu. A tak jsme měli modré pondělí, žluté úterý a škaredou středu, kdy jsme se chtěli hlavně smát. Ale taky jsme provedli úklid ve skříňkách. Ve čtvrtek určitě přišlo i něco zeleného.

Fotografie

Den Země

Den Země

S žáky 2. B jsme si připomněli svátek naší planety Země zhlédnutím krátkého zajímavého videa o důležitosti ochrany životního prostředí a přírody kolem nás. Dozvěděli jsme se také spoustu nových informací o tom, jak dlouho se některé materiály v naší přírodě neuvěřitelně dlouho rozkládají. Společně jsme vytvořili plakát s naší planetou a s nápady "Jak naší Zemi pomoci".

Fotografie

Přístavba školy

Přístavba školy

Celý letošní školní rok probíhá v provizorních podmínkách, žáci enemají šatny, nemáme přístup do vlastní tělocvičny, volné místnosti nejsou žádné. Ale všichni to zvládají skvěle, zima brzy skončí a my se o to víc těšíme na nové prostory, které se začínají pomalu rýsovat. Na fotografiích se můžete na nové prostory podívat (vstup, výtah, kabinet jazyků, jedna z učeben).

Fotografie

Výsledky soutěží

Výsledky soutěží

Ocenění po virtuální prohlídce jaderné elektrárny nebo 1. místo v okresním kole matematické olympiády?

Více zde

Ozdravný pobyt - Rejvíz

Ozdravný pobyt - Rejvíz

Žáci 4. a 5. třídy se 7. - 20. února zúčastnili ozdravného 14 denního pobytu na Rejvízu. Jeho tématem byla Cesta kolem světa, kdy děti v průběhu několika dní "navštívily" několik zemí světa a poznaly jejich tradice a zvyky. V rámci ozdravného pobytu děti absolvovaly 2 návštěvy krytého bazénu, poznaly Velké mechové jezírko, památník obětem 1. světové války, či poutní místo Lurdská jeskyně. Byl uspořádán půldenní výlet do lázeňského města Jeseník.

Realizace ozdravného pobytu byla podpořena financováním z rozpočtu statutárního města Ostravy.

fotografie

Předvánoční čas v 2.A

Předvánoční čas v 2.A

ačalo to o Dušičkách neboli Halloweenu, kdy jsme se rozhodli trošku oživit tradice. S prvním napadaným sněhem jsme vyrazili postavit sněhuláky a vyzkoušet si, jak umíme házet sněhové koule. Pro navození pravé vánoční pohody jsme díky maminkám, které nám připravily těsto, upekli své vlastní perníčky...

Pokračování a fotografie

Výuka a soutěže

Výuka a soutěže

Jak se našim žákům dařilo v různých soutěžích?

Pokračování a fotografie

Družina - Tvoření z přírodnin

Družina - Tvoření z přírodnin

Koncem října jsme opět v naší školní družině využili krásy podzimu a tvořili jsme z přírodnin. Chtěli jsme udělat radost maminkám, babičkám a také všem, které máme rádi. Proto jsme rodiče poprosily o spolupráci, aby si děti donesly svůj květináček a nasbíraly jakékoliv přírodní materiály (šišky, listí, mech, kukuřici, větvičky, kůru a kamínky). Poté jsme dle vlastní fantazie zdobili naše květináčky a své výtvory si s radostí odnesli domů.

Fotografie

Družina - Stavění domečků

Družina - Stavění domečků

Na konci září jsme využili teplého a slunečného odpoledne. Vypravili jsme se do nedalekého lesa postavit domečky broučkům a poskytnout jim přístřešky před chladnou zimou. Tvůrčím nápadům a fantazii se meze nekladly...

Pokračování a fotografie

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

I letos jsme první školní den přivítali nové prvňáčky. Již podruhé bylo zahájení školního roku díky opatřením proti koronaviru na dolním respiriu spíše komorní, ale bylo jasné, že se do školy všichni již velmi těšili. Přejeme jim mnoho školních úspěchů a také to, aby jim nadšení vydrželo minimálně do 9. třídy.

Fotografie

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021

Slavnostní zakončení školního roku 2020/2021

Konec školního roku je tradičně spojen s rozloučením se s žáky devátého ročníku. Ten letošní byl netradiční v tom, že naši školu opouštěly dvě třídy, a tradiční v tom, že se konal opět v budově úřadu městského obvodu Krásné Pole. Žáci 9. A i 9. B se rozloučili v úterý 29. června odpoledne, následující den si přišli do školy pro svá závěrečná vysvědčení a my všichni jim přejeme, aby do další etapy svého života vykročili pravou nohou!

Fotografie

Dějepisné exkurze Praha

Dějepisné exkurze Praha

Situace v měsíci červnu umožnila žákům 9. tříd navštívit v rámci dějepisné exkurze hlavní město Prahu. Ještě nějaká omezení jsme zaznamenali (roušky ve vlaku, nutnost negativního testu k návštěvě Pražského hradu), ale díky absenci zahraničních turistů jsme zažili téměř liduprázdné hlavní město a rozhodli jsme se této jedinečné situace využít a v dalších dnech jsme uspořádali exkurzi i pro 8. třídu. Žáci navštívili místa, která znají nejen z hodin dějepisu. Navštivili jsme Vyšehradský hřbitov, Petřín, Pražský hrad a centrum města.

Fotografie

Den dětí

Den dětí

Vzhledem k uvolnění opatření mohly děti oslavit svůj svátek. Žáci z 1. stupně se vydali na Skalku a moc si to tam užili. Žáci 2. stupně se vyřádili v areálu školy při bublinovém fotbalu a dalších sportovních aktivitách. Velký dík patří týmu ze Skalky a panu učiteli Rutovi za perfektní organizaci.

Více

Jaro ve školní družině

Jaro ve školní družině

Přestože jsme v posledních týdnech měli rotační výuku a v družině pobývali méně, stále se u nás v družině něco děje. Pozorujeme rozkvétající přírodu, učíme se pojmenovávat květiny, keře a stromy. Umíme uplést pampeliškový věneček, prstýnek, řetěz a trumpetku...

Více

Soutěž Projdu Krásné Pole

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili soutěže. Snad vás nebolely nohy :) a soutěž Vás zaujala. Zapojilo se 30 dětí. I když správně na všechny otázky odpovědělo jen 10 z Vás, do slosování jste postoupili všichni! Určitě to nebyla poslední akce školní družiny a věříme, že se k dalším výzvám opět připojíte.

Učitel roku - ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost

Učitel roku - ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost

U příležitosti Dne učitelů byl Statutárním městem Ostrava oceněn náš pan učitel Mgr. Stanislav Rut za dlouholetou pedagogickou činnost. Moc gratulujeme.

Více

Družinová soutěž Projdu Krásné Pole

Družinová soutěž Projdu Krásné Pole

Vedle velice úspěšné zeměpisné soutěže pro žáky 2. stupně GeoKrPol začíná i družinová soutěž Projdu Krásné Pole. Těšíme se na Vaši účast.

Informace - Soutěž Projdu Krásné Pole (pdf)

Informace k přijímacímu řízení

Připomínáme, že veškeré informace k přijímacímu řízení najdete na záložce výchovné poradkyně

Zimní čas ve školní družině

Zimní čas ve školní družině

Povídáme si, čteme, kreslíme, vyrábíme, tvoříme, luštíme, hrajeme si a poslední dny užíváme sněhu! V novém roce se sešli jen žáci 1. a 2. třídy, plni zážitků a dojmů z vánočních prázdnin. Výtvarná a pracovní činnost směřuje k zimním motivům. Vytvořili jsme dekorace k výzdobě školní chodby, ...

Pokračování a fotografie

Zakončení školního roku 2019/20

Zakončení školního roku 2019/20

Fotografie

Jarní tvoření - výtvarná soutěž

Jarní tvoření - výtvarná soutěž

Naše škola vyhlásila i v době koronavirové pandemie výtvarnou online soutěž s názvem „Jarní tvoření“. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků s celkem 31 výtvarnými pracemi. Techniky byly různorodé – od kreseb a ilustrací (tužkou, pastelkami, pastelem nebo fixy), přes malby (vodovými a anilinovými barvami, temperou, či dokonce akrylovými barvami na plátno!), až po ...

Pokračování a fotografie

Výtvarná online soutěž

Výtvarná online soutěž

Vzhledem k tomu, že po dobu uzavření škol je věnována pozornost hlavně profilovým předmětům a výchovy jsou upozaděny, rozhodli jsme se umožnit všem našim žákům, pokud mají chuť, aby se zase chvíli výtvarné výchově věnovali. Vyhlašuje proto online Výtvarnou soutěž s volným tématem "Jarní tvoření". Budeme rádi, pokud se soutěže zúčastní co nejvíce žáků, proto pouze omezujeme max. 3 zaslaná díla na 1 žáka. Vaše díla vyfoťte, naskenujte, případně se nějak domluvte s paní učitelkou Glasnákovou, které emailem díla zasílejte na email brigitag@post.cz Jak budete díla zasílat, uveďte také, zda případně souhlasíte nebo nesouhlasíte se zveřejněním díla a jména autora na webových stránkách po vyhlášení. Vaše díla očekáváme do konce května.

Lyžařský kurz školní družiny

Lyžařský kurz školní družiny

I když nám letošní zima připravila počasí všelijaké a podmínky k lyžování nebyly úplně ideální, děti si lyžování užily! V období 17. - 21. 2. 2020 proběhl v odpoledních hodinách 5 denní lyžařský výcvik v areálu SKALKA ve Vřesině. Po příjezdu nás vždy přivítal maskot Skaláček a děti doprovodil na svah upravený technickým sněhem. Poslední den děti absolvovaly soutěž ve slalomu, což každý úspěšně zvládl a obdržel diplom a sladkou odměnu!

Fotografie

Pancake Day

Pancake Day

V úterý 25. 2. 2020 proběhl v rámci výuky angličtiny tzv. Pancake Day - neboli palačinkový den, který se koná vždy na masopustní úterý. Tato oslava masopustuje v Anglii velmi populární a to nejen mezi dětmi, ale i dospělými. Šťastný los tentokrát padl na 4. a 7. třídu, poněvadž tyto měly ...

Pokračování a fotografie

Okresní přebor ve florbalu dívek a chlapců

Okresní přebor ve florbalu dívek a chlapců

Naše škola se zúčastnila okresního kola ve florbalu základních škol města Ostravy a okolí, které se konalo ve sportovní hale SC Dubina dne 15. 1. 2020. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev dívek ze základních škol města Ostravy. Družstva, která skončila na 1. a 2. místě ve 3 obvodech města. Okresního kola se tedy zúčastnila družstva z naší ZŠ, ZŠ Porubská, ZŠ gen. Píky, ZŠ Dvorského, ZŠ Pěší a Gymnázium Hrabůvka. Celkem v celé Ostravě soutěžilo tento rok 22 dívčích družstev. Naše družstvo skončilo na 4. místě po velmi...

Pokračování a fotografie

Maškarní ples

Maškarní ples

V pátek 17. ledna 2019 se uskutečnil tradiční školní maškarní ples v sále u Čestmíra. Přesto, že bylo poměrně dost dětí nemocných, sešlo se v sále dost povedených masek. Ty, které se porotkyním líbily nejvíce, byly oceněny. Maškarní ples se i letos dětem líbil.

Fotografie

Svět techniky v Dolních Vítkovicích

Svět techniky v Dolních Vítkovicích

V pátek 10. 1. 2020 navštívily děti ze čtvrté a páté třídy Svět techniky v Dolních Vítkovicích. Čtvrťáci se zúčastnili programu Malý antropolog a mohli se tak důkladně seznámit s kostrou člověka, pátá třída navštívila program Proč? Svět v otázkách a odpovědích a při následných reportážích si rozšířila vědomosti z mnoha oborů. Děti se rozhodně nenudily a ze vzdělávacích programů byly nadšené.

Fotografie

Návštěva adventní Vídně

Návštěva adventní Vídně

Dne 12. 12. 2019 podnikla naše škola návštěvu adventní Vídně. Tento den jsme si museli ráno přivstat, poněvadž odjezd byl již v brzkých ranních hodinách. Po asi třech hodinách cesty, kterou nám zkušený pan průvodce zpestřil zajímavým povídáním o Vídni, jsme dorazili na místo. Vystoupili jsme z autobusu na Karlsplatz/Karlovo náměstí/ a podnikli pěší procházku ke gotickému chrámu Karlskirche/Kostel sv. Karla Boromejského/. Prošli jsme kolem hrobky Habsburků...

Pokračování a fotografie

Vánoční dílny ve školní družině

Vánoční dílny ve školní družině

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme si do ŠD přinesli jablíčko. Při poslechu vánočních písní a koled si každý vyrobil svícen, který si dle své fantazie vyzdobil a odnesl domů. Dětem se tato akce moc líbila.

Fotografie

Obvodní kolo ve florbalu dívek

Obvodní kolo ve florbalu dívek

Naše škola se zúčastnila obvodního kola základních škol Ostrava–Poruba a okolí ve florbalu, které se konalo ve sportovní hale Plesná dne 10. 12. 2019. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev dívek. Naše družstvo skončilo ve skupině na 2. místě (5 družstev) a postoupilo do finále obvodního kola, kam postoupila 4 družstva ze dvou skupin. Finále proběhlo ve stejné hale dne 12. 12. 2019. Do finále...

Pokračování a fotografie

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole

Tradičně na počátku prosince navštěvuje naši školu Mikuláš s čerty a anděli. Nezapomněli ani letos a ve čtvrtek 5. prosince navštívili opět naši školu.

Fotografie

Obvodní kolo ve florbalu základních škol

Obvodní kolo ve florbalu základních škol

Základní škola Ostrava–Krásné Pole se zúčastnila Obvodního kola ve florbalu základních škol Ostravy–Poruby a okolí, které se konalo ve sportovní hale v Plesné. Turnaje se zúčastnilo 15 družstev ze základních škol výše zmíněného obvodu. Naše družstvo vyhrálo skupinu (5 družstev) a postoupilo do finále obvodního kola, kam postoupilo 6 družstev ze 3 skupin...

Pokračování a fotografie

Družinový betlém

Družinový betlém

Těšíme se na Vánoce. Ve školní družině jsme se naladili na vánoční svátky – betlém ve 2. oddělení.

Fotografie

Divadlo ve školní družině

Divadlo ve školní družině

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 si děti společně zahrály s myškou Klárkou a veverkou Terkou! V environmentálně laděné „Větrné pohádce“ se děti dověděly, jak moc je důležitý vítr...

Pokračování a fotografie

Návštěva planetária

Návštěva planetária

V rámci přírodovědy navštívila 5. třída v pátek 11. října Planetárium Ostrava. Program Dobrodružná cesta k planetám přiblížil dětem například meteory, komety, blízké a vzdálené hvězdy, souhvězdí...

Pokračování a fotografie

Halloween ve školní jídelně

Halloween ve školní jídelně

Den, kdy kolem nás byly dýně různých druhů a velikostí, ale také netopýři, pavouci a kostlivci. Paní kuchařky nejen vyzdobily školní jídelnu, ale také z dýní uvařily. Bylo to výborné pochutnání v příjemném prostředí.

Fotografie

Říjnová akce družiny - Domky pro broučky

Říjnová akce družiny - Domky pro broučky

Poslední říjnový pátek nás těšilo nádherné počasí a my se vydali na delší procházku po naší vesnici. Cestou jsme pozorovali změny v přírodě a její nádherné barvy. Cesta nás zavedla k cyklostezce ve směru na Velkou Polom, kde jsme v lesíku postavili několik úkrytů pro broučky na zimu. Všichni se v týmech pustili do práce. ...

Pokračování a fotografie

Dětský den na Skalce

Dětský den na Skalce

Dětský den v září? I to je možné. Protože se dětský den pro 1. stupeň v červnu kvůli nepřízni počasí neuskutečnil, v pátek 27. 9. prožily děti 2. – 6. třídy náhradní dětský den v rodinném areálu Skalka. Nabídka ...

Pokračování a fotografie

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady

V doplňujících volbách byl zvolen do Školské rady za zákonné zástupce pan Přemysl Halška, který obdržel 83 hlasů. Gratulujeme.

Zahájení školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020

Na začátku letošního školního roku jsme přivítali ve škole nové prvňáčky. Slavnostního zahájení se v letošním roce zúčastnil nejen pan starosta a další představitelé městského obvodu Krásné Pole, ale i pan senátor Parlamentu České republiky Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., který popřál všem žákům naší školy úspěšný školní rok. Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim u nás ve škole líbí.

Fotografie

Hrajeme si s ozoboty

Hrajeme si s ozoboty

Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se tři týmy našich páťáků zúčastnily na základní škole ve Svinově soutěže "Hrajeme si s ozoboty". Poměrně se jim v soutěži dařilo a naši páťáci obsadili 1., 2. i 3. místo. Moc gratujeme.

Fotografie

Veselé zoubky

Veselé zoubky

V úterý 26. února za námi přijeli Spejbl a Hurvínek, tedy ne osobně, ale aspoň na plátně. Společně s našimi prvňáčky si pak povídali o zoubcích. Děti se učily jak správně čistit chrup, a nezůstalo jen u slov, vyzkoušely si jak na to na ukázkových velkých zubních protézách, řešily hádanky a rébusy. Nakonec žáci za super práci byli odměněni taštičkou věcí potřebných k správné ústní hygieně. Za zábavnou a poučnou hodinu děkujeme preventivnímu programu Veselé zoubky 2019.

Fotografie

Ozdravný pobyt Rejvíz

Ozdravný pobyt Rejvíz

Žáci 4. a 5. třídy se na konci ledna zúčastnili ozdravného pobytu na Rejvízu. Jeho tématem byla Cesta kolem Světa, kdy děti v průběhu několika dní „navštívily“ několik zemí světa a poznaly jejich tradice a zvyky. V rámci ozdravného pobytu děti absolvovaly návštěvu krytého bazénu s parní saunou a vířivou vanou, speleoterapii ve Zlatých Horách, navštívily místní muzeum Tkalcovna, Velké mechové jezírko, památník obětem 1. světové války, či poutní místo Lurdská jeskyně.

Projekt Ozdravný pobyt Krásné Pole z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol – ŽPZ/05/2018 byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Pokračování a fotografie

Hrátky se sněhem ve školní družině

Hrátky se sněhem ve školní družině

Ze sněhové nadílky jsme měli obrovskou radost. V úterý 8. 1. 2019 odpoledne se děti všech oddělení ŠD sešly, aby se zúčastnily soutěže ve sněhových stavbách. Všichni se snažili vytvořit co nejhezčí výtvor. A tak jsme mohli obdivovat želvu, Mount Everest, sněhuláky, pejsky… Sladkou odměnu si zasloužili všichni.

Fotografie

Vánoční tvoření ve školní družině

Vánoční  tvoření ve školní družině

Čtvrtek 13. 12. se v naší školní družině nesl ve znamení jablíček. V rámci vnímání vánoční atmosféry jsme se všichni sešli a vyráběli z nich svícny. Poděkování patří starším dětem z oddělení, které pomáhaly prvňáčkům. Na přání dětí jsme si společně zazpívali vánoční koledy. Každý si svůj vyrobený svícen odnesl domů.

Fotografie

Mikuláš

Mikuláš

Než vyrazil Mikuláš se svojí družinou večer do ulic, navštívil i školy a školky. Opět nevynechal ani nás a 5. prosince bylo docela veselo. Jelikož balíčkem obdaroval všechny děti ve škole i ve školce, nikdo nedostal uhlí ani nic podobného, lze se oprávněně domnívat, že v Krásném Poli navštěvují školku i školu jen samé hodné a šikovné děti a to je dobrá zpráva! Je však třeba sportovně přiznat, že některé děti návštěvu čertů očekávali s mírnou nervozitou.

Fotografie

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Již před první vánoční nedělí se v naší škole uskutečnil již tradiční vánoční jarmark. Odstartoval přípravy na advent a my doufáme, že se Vám líbil a naladil Vás na sváteční vánoční notu. Chtěli bychom moc poděkovat všem i z řad rodičů, kteří se na jeho přípravě podíleli.

Fotografie

Beseda s myslivci

Beseda s myslivci

Víte, jak a čím se vábí srnky a jeleni? To vše a ještě víc, zjistili naši mladší žáci 12. 12. při besedě s místními myslivci. Co vše myslivecká činnost obnáší dětem dokázal přiblížit p. Dalibor Homola. Své poutavé povídání zpestřil ukázkou živých zvířat a předvedl úžasnou souhru se svým loveckým psem. Moc se nám to líbilo. Děkujeme.

Fotografie

Vánoční tvoření 1.A

Vánoční tvoření 1.A

Vánoční jarmark a vánoční svátky se pomalu blíží. Děti ve škole i doma vyrábí, aby udělaly svými výtvory radost. Radostné páteční dopoledne 16. 11. 2018 prožili i naši prvňáčci spolu se svými rodiči a prarodiči při společném tvoření věnečků a svícínků. Rodiče se vrátili zpátky do školy a přinesli s sebou dobroty a spoustu pomůcek a ozdob k vyrábění. Děti měly radost, že mají své blízké ve škole a společně bylo všem dobře.

Fotografie

Výročí 100 let Československa

Výročí 100 let Československa

V letošním roce jsme oslavili 100 let od vzniku Československa. Ani naše škola nemohla zůstat pozadu a toto výročí jsme oslavili také. Ve spolupráci se zřizovatelem někteří žáci navštívili přednášku a expozici v Hrabyni a na památku tohoto výročí zasadili žáci školy, starosta městského obvodu Krásné Pole Tomáš Výtisk a ředitel školy Martin Václavek náš národní strom - lípu.

Fotografie

Dýňový den

Dýňový den

Den, kdy kolem nás byly dýně různých druhů a velikostí. Dýňový den nám připravily paní kuchařky. Dýněmi vyzdobily školní jídelnu a také z dýní uvařily - dýňovou polévku se zázvorem a krutonky, přírodní kuřecí plátek a dýňovo-braborovou kaši s pečenou dýní a grilovanou kukuřicí a dýňový koláček. Bylo to výborné pochutnání v příjemném prostředí.

Fotografie

Dějepisná exkurze Praha

Dějepisná exkurze Praha

Na konci září se 9. třída vydala na tradiční dějepisnou exkurzi do Prahy. Žáci při ní navštíví místa, která znají nejen z výuky dějepisu. Prošli jsme Vyšehradský hřbitov, kde jsou pohřbeny čeští velikáni, přeplavili jsme lodí řeku Vltavu a vyjeli lanovkou na Petřín. Na Pražském hradě jsme navštívili místa spjatá s českou historií - katedrálu sv. Víta, okno pražské defenestrace nebo Vladislavský sál.

Fotografie

Sázení stromů

Sázení stromů

Žáci 7.B a 8. třídy se nejen zúčastnili, ale sami pod vedením odborníků akce "Sázíme stromy" zasadili několik stromů v blízkosti školy u přírodního hřiště. V jedné vlastnoručně vykopané jámě, žáci 8. ročníku společně uschovali pro budoucí generace časovou schránku, ve které zanechali několik vzkazů a pár drobností. Akci zajistil Úřad městského obvodu Krásné Pole. Přes studené počasí se vše vydařilo. Informace přímo na stránkách sázení stromů.

Fotografie

Přírodniny ve školní družině

Přírodniny ve školní družině

Děti si ve školní družině ověřily znalosti stromů, listů a plodů. Nejen, že si zasoutěžily, ale přírodniny použily a vznikly hezké práce. Děkujeme paním vychovatelkám za přípravu tohoto příjemně stráveného dne.

Fotografie

Máme rádi zvířata

Máme rádi zvířata

Již tradicí se stává na naší škole akce Máme rádi zvířata. Proběhla ve středu 26. 9. 2018. Všichni žáci se mohli vyjádřit udělením bodu, které zvířátko se jim nejvíce líbí nebo které je zaujalo. Bylo to jako vždy velmi těžké. Nejvíce hlasů tentokrát získali hadi, agama, želva, papoušek, štěňata, šneci a králici. Děkujeme všem za účast na akci.

Fotografie

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

V pondělí 1. 10. čtvrtá třída navštívila dopravní hřiště při ZŠ Generála Janka v Ostravě-Mariánských Horách. Protože na tomto dopravním hřišti jsme byli poprvé, trochu jsme bloudili, ale vynahradilo nám to počasí. Sluníčko krásně svítilo na cyklisty, kteří byli nadšeni. Teď je ještě čeká teorie v listopadu a pak na jaře budou všichni bojovat o průkaz cyklisty. Tak jim držíme palce.

Fotografie

Den středomořské kuchyně

Den středomořské kuchyně

V úterý 18. 9. 2018 nám v naší školní jídelně paní kuchařky připravily Den středomořské kuchyně. Ve vyzdobené jídelně jsme si připadali jako na pláži u moře. Pochutnali jsme si na krémové květákové polévce s červenou řepou, rybím filé v bylinkové marinádě, pečené zelenině Ratatouille a pečených bramborech. Děkujeme paním kuchařkám za vytvořenou příjemnou atmosféru a výborný oběd.

Fotografie

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září 2018 jsme zahájili nový školní rok 2018/2019. Přivítali jsme nové prvňáčky malými dárky a stužkami a přejeme jim šťastné vykročení do školních let.

Fotografie

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

Slavnostní zakončení školního roku 2017/2018

V pátek 29. června jsme slavnostně rozdali vysvědčení a mohly začít vytoužené prázdniny.

Fotografie

Vánoce na dědině

Vánoce na dědině

Žáci 3. – 5. tříd se zúčastnili tradiční akce Vánoce na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a vydali se na vánoční cestu v minulém století. Na vlastní oči jsme tak mohli vidět spřádat vlnu a len na kolovratech, ochutnali figurky z dobrého kynutého těsta i ručně ražené vánoční oplatky,...

Pokračování a fotografie

Vánoční besídka v družině

Vánoční besídka v družině

V úterý 19. 12. 2018 si druháci uspořádali vánoční posezení. Součástí bylo představení zpěvohry "Červená karkulka". Děti si namalovaly kulisy a pak nacvičily program. Za vynikající výkon je čekala sladká odměna. Na závěr jsme si všichni zazpívali několik vánočních koled.

Fotografie

Časopis Tornádo č. 2/2017

Časopis Tornádo

Divadlo O Myšce a Ježečkovi

Divadlo O Myšce a Ježečkovi

Dne 8. 12. 2017 naši školu navštívilo divadlo s představením pro děti o Myšce a Ježečkovi. Celé kouzlo pohádky spočívalo v zapojení dětí do hry. A jak to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo a děti si nejen zahrály, ale i zazpívaly a zatancovaly. Nakonec si s Miškou a ježečkem popřáli veselé Vánoce.

Fotografie

ŠkolaOnLine
Strava
Schránka důvěry
Šablony Krásné Pole
Šablony Krásné Pole II
Šablony Krásné Pole III
Doučování NPO
Národní plán obnovy
Šablony pro Krásné Pole - OP JAK
O2 Chytrá škola
Erasmus+
KiVa
Happy Snack

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |